Travløp i Norge

I Norge vet vi at det har det vært organisert hesteløp siden i hvert fall tidlig på 1800-tallet – og kanskje forekom det også enda tidligere enn dette. Det Norske Traveselskap (DNT) ble stiftet i 1875, og er fortsatt den organisasjonen som tar seg av registrering av travhestene i Norge, selv om det er selskapet Norsk Rikstoto som har tatt seg av organisering av totalisatorspillene i landet siden selskapet ble stiftet i 1982.

Det finnes elleve travbaner i Norge, og denne sporten har ingen begrenset sesong på lik linje med mange andre sporter, hvor det konkurreres bare i noen måneder, for så å ta en pause til sesongen er tilbake. Hesteveddeløpenes verden står aldri stille, og det arrangeres minst ett løp nesten hver eneste dag gjennom hele året. To verdige unntak er julaften og første juledag.

I overkant av 5.000 norskregistrert hester starter hvert år i hesteløp, som er del av totalisatorspill, mens Det Norske Traveselskap har omlag 16.000 medlemmer på landsbasis, fordelt på 12 travforbund og totalt 175 lokale travlag. Travsporten i Norge er underlagt Landbruks- og matdepartementet, og DNT har hovedkvarterer i Hestesportens Hus ved Bjerke travbane i Oslo.

I 2012 ble det satset nesten fire milliarder kroner på totalisatorspill gjennom Norsk Rikstoto, og av dette beløpet ble over to og en halv milliarder utbetalt som gevinster tilbake til spillerne. Mesteparten av de resterende pengene går tilbake til sporten på ulike måter.

En av grunnene til at travsporten i Norge ble såpass populær som den har blitt var nok travhesten Rex Rodney, som for første gang i historien kunne sette Norge på kartet som hjemlandet til en av verdens beste travhester. Med Norsk Rikstoto ble travløp plutselig en nasjonal sport på et nytt nivå, og fire år senere hadde Rex Rodney sitt gjennombrudd, for en suksessrik karriere som skulle vare i hele fem år etter det internasjonale gjennombruddet. Det er blitt sagt at det var Rex Rodney som gjorde travsporten i Norge til en folkeidrett, snarere enn en sport kun for de spesielt interesserte.