Travløp kan kanskje virke som en luksus sport eller noe som er vedlig distansiert fra den “virkelige” verden på mange måter – å sitte og se på en gjeng med hester som løper rundt en bane mens man håper på at den man har satset penger på kommer til å vinne! Men da travsporten først ble utviklet var det hesten som var det viktigste transportmidlet, og det å avle raske og robuste hester var en meningsfull virksomhet som gagnet både samfunnet generelt og de som drev denne virksomheten.

Og hva er vel mer naturlig enn å arrangere en konkurranse for ulike hester fra ulike oppdrettere for å se hvem som har de beste hestene? Konkurranser og veddemål har vi drevet på med i uminnelige tider, og det ser ut til å følge naturlig når vi har noe å kappes om. Og selv om hestene ikke lenger brukes nevneverdig som transportmiddel, har konkurranseriding og travløp forblitt en stor interesse for mange, og lever derfor i beste velgående.

I tillegg har ulike typer hesteløp vært populære i flere hundre år, ofte som konkurranser mellom ulike soldater og krigere som skulle vise seg frem for de beundrende massene, og bevise sin styrke og dyktighet. I Storbritannia, for eksempel, har det vært drevet hesteløp siden romertiden, og britene har visstnok aldri stoppet, for der er dette den tilskuersporten som har nest høyest tilskuertall, bare overgått av fotball! En av grunnene til populariteten til travsporten er kanskje ikke bare at hester er flotte dyr å se på når de traver og gallopperer i kappløp, men også at det er en ukomplisert og enkel sport å forstå. Første mann – og hest – i mål vinner, og det er stort sett det.